ortodoxie kalvínská (JKI-K)

ortodoxie kalvínská Teol. směr v reformovaných církvích (Švýcarsko, Holandsko, Francie) 16. a 17. století, který se na rozdíl od luterské ortodoxie vnitřně diferencoval. Mezi přísnějším (ortodoxnějším) a mírnějším směrem vznikl 1604-1619 tzv. arminiánský spor, který se týkal učení o predestinaci. Arminiáni zdůrazňovali plnou závislost člověka na boží milosti, ale přiznávali člověku svobodnou vůli boží milost přijmout, nebo nepřijmout. Vítězství o., potvrzené Dordrechtskou synodou (1618-1619), posílilo v kalvinismu rozvoj přísného učení, kterému chyběla niternost a vroucnost; důraz byl kladen na přísný a asketický život.

Helena Pavlincová