El’azar ben Jehuda z Wormsu (JKI-J)

El’azar ben Jehuda z Wormsu (1165-1230) Halachista a poslední význ. představitel chasidej Aškenaz, zv. též Rokeach podle svého spisu. Potomek rodiny Kalonymů, která podle tradice přinesla kabalu do Německa. Osobně zažil pronásledování něm. Židů během křížových výprav na přelomu 12. a 13. stol. Ve svém nejdůležitějším spise Ha-Rokeach (Mastičkář) spojil halachu a středověký chasidismus. Sepsal také komentáře k modlitbám a liturg. poetickým skladbám (pijut), mystické spisy Sodej razaja (Tajemství všech tajemství) a Sefer ha-chochma (Kniha moudrosti), komentáře k Pěti svátečním svitkům (megila) a pesachové Hagadě.

Bedřich Nosek