Kalonymové (JKI-J)

Kalonymové Rozvětvená žid. rodina ital. původu (Lucca), jejíž členové přišli do Německa v 2. pol. 9. stol. v době Karla II. Holého (848-877) a patřili až do 13. stol. k nejvýzn. německým žid. rodinám. Ačkoliv se toto jméno objevuje již v Talmudu (Avoda Zara 11a), lze stopu K. sledovat v dějinách jen do 8. stol. v Itálii. Podle vyprávění Thietmara z Merseburgu měl jeden Žid nazývaný Kalonymos zachránit život císaři Ottovi II. v bitvě u Cotrone (982). Je však sporné, zda se tento Kalonymos jako první usadil v Německu, kde mj. v Mohuči a ve Špýru K. žili. Z této rodiny pochází celá řada liturg. básníků (např. Kalonymos z Luccy, 9. stol.; Kalonymos ben Jehuda z Mohuče, 11. stol. – jako očitý svědek popsal pronásledování Židů během křížové výpravy 1096; Mešulam ben Moše, 11. stol.; Mešulam ben Kalonymos z Říma, 10. stol.), halachistů a talmudistů (Kalonymos ben Moše z Luccy, též přesídlil do Mohuče; Jehuda ben Kalonymos ben Me’ir ze Špýru, autor talmudického slovníku; Jehuda ben Kalonymos ben Moše z Mohuče, otec El’azara ben Jehudy z Wormsu) a představitelů obcí (Kalonymos ben Mešulam ha-Parnas, vedl žid. obec v Mohuči v době pronásledování 1096 a zde též nalezl smrt). Syn představeného obce a halachisty Kalonyma ben Jicchaka Staršího, Šmu’el ben Kalonymos he-Chasid stál u počátků středověkého pietistického hnutí chasidej Aškenaz; jeho syn Jehuda ben Šmu’el he-Chasid z Řezna byl vlivný představitel tohoto hnutí. Vztahy K. v Provenci k něm. větvi této rodiny jsou nejasné.

Bedřich Nosek