Emden, Ja’akov (JKI-J)

Emden, Ja’akov (Jacob; vl. jm. Jisra’el ben Cvi Hirsch Aškenazi, akronym JaABeC, 1697-1776) Právník, obchodník a majitel knihtiskárny, pojmenován po něm. městě Emdenu, kde působil jako rabín. Tradiční rabínské nauky studoval u svého otce Chachama Cviho a později v ješivě v Uherském Brodě. 1733 se vzdal rabínského úřadu a přestěhoval se do Altony, kde otevřel žid. knihtiskárnu a živil se obchodem s drahými kameny. Proslul především svým vleklým sporem s Jonatanem Eibeschützem, kterého obvinil jako skrytého stoupence Šabtaje Cviho a ve své soukromé synagoze v Altoně ho dal do klatby (cherem). Když představení žid. obce v Altoně donutili E. opustit město, usadil se v Amsterdamu, odkud pokračoval v boji proti Eibeschützovi a sabatianismu. Neustal v něm ani poté, co mu byl na základě intervence dánských úřadů dovolen návrat do Altony. Z jeho sporu s Eibeschützem vzniklo více než 20 polemických spisků, které mají velkou hist. hodnotu. Kromě toho je i autorem četných dalších náb.-práv. a liturg. pojednání.

Bedřich Nosek