Evangelická církev metodistická (JKI-K)

Evangelická církev metodistická Menší církev protest. typu, která se 1920 rozšířila na území ČR misijní činností amer. metodistů (evangelikálové). Navázala na jejich pojetí bibl. křesťanství, věrouku i způsob evangelizace. Příznačným rysem E.c.m. je vnitřní i vnější misie, kázání, šíření bible a rozsáhlá soc. činnost.

Helena Pavlincová


Viz též heslo Evangelická církev metodistická v encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)