vizitantky (JKI-K)

vizitantky (Ordo de Visitatione B. Mariae Virginis sub regula S. Francisci Salesii – Řád Navštívení Panny Marie, OVM; též salesiánky) Ženský kontemplativní řád zal. 1610 v Annecy ženevským biskupem Františkem Saleským a Janou Františkou de Chantal (1572-1641, kanonizována 1767). Pův. byl zamýšlen jako kongregace, která by rozvoj duch. života svých členek propojovala s péčí o chudé a nemocné, ale papež Řehoř XV. 1618 potvrdil řád s klauzurou a slavnými sliby. V. se řídí řeholí sv. Augustina a přesně vymezenými pravidly života podle stanov sepsaných Františkem Saleským. Do Čech přišly v. 1878 a usadily se v bývalém klášteře premonstrátek v Chotěšově u Plzně; v současnosti žijí v Chlumci u Ústí nad Labem a vedle řádových duch. povinností plní úkoly výchovné a starají se o nemocné. V. projevují velkou úctu Panně Marii a zakladatelským osobnostem řádu, uctívána je rovněž řeholnice, mystička Markéta Marie Alacoque (1647-1690), kan. 1920 Benediktem XV.

Helena Pavlincová