Gam(a)li’el II. (JKI-J)

Gam(a)li’el II. (též Raban Gam(a)li’el Beribi; konec 1.- poč. 2. stol.) Představitel akademie v Javne, syn Rabana Šim’ona ben Gam(a)li’ela I. Žil v době zničení jeruzalémského chrámu a ztráty samostatnosti žid. státu. V Javne převzal vedení patriarchátu a ústřední školy. Pokračoval v Hilelově tradici, avšak při svých výkladech halachy se často dostával do sporů s ostatními učenci; známý je spor o uznání závaznosti večerní modlitby, který vedl k jeho dočasnému sesazení z funkce patriarchy. V jeho době již docházelo k zjevnějšímu oddělování křesťanů od Židů a některá G. ustanovení byla motivována obavami z židokřesťanů, v nichž spatřoval nebezpečí pro jednotu Židovstva.

Bedřich Nosek