Fátima (JKI-I)

Fátima Dcera proroka Muhammada z jeho prvního manželství s Chadídžou, jejímž prostřednictvím prorokův rod pokračoval. Z manželství F. s Alím Ibn Abí Tálib, synem Abú Táliba, vzešli synové Hasan a Husajn. F. zemřela 633, několik měsíců po svém otci. Představuje ženský ideál nejvyšších morálních a duch. hodnot; tomu odpovídají i projevy úcty ze strany sunnitů (sunna) i ší‘itů (ší‘a). Lze doložit některé analogie s kř. mariánským kultem (např. per. titul batúl – panna). Symbol zvaný Fátimina ruka (zobrazení dlaně s prsty) patří k amuletům ochraňujícím před nebezpečím a uhranutím (ahl al-bajt, isná ašaríja).

Miloš Mendel