Hess, Moses (JKI-J)

Hess, Moses (1812-1875) Předchůdce ideologů sionismu. Pocházel z ortodoxní žid. rodiny v Bonnu, byl ovlivněm haskalou a záp. vědou, zprvu stoupenec utopického socialismu. Během cest po Německu si všiml projevů antisemitismu a zaujalo ho dílo C. H. Kalischera a názory ital. nacionalisty Giuseppe Mazziniho (1805-1872). Pod jejich vlivem napsal knihu Rom und Jerusalem (Řím a Jeruzalém, 1862), kde v konfrontaci s evrop. nacionalismem odvrhl svou pův. představu o nevyhnutelnosti evrop. kosmopolitismu ve prospěch návratu k nár. a náb. identitě Židů. Jeho kniha předjímá pozdější názory labouristického směru sionismu, zejm. náb. motivy návratu do Erec Jisra’el. Jako vizionáři sionismu se však H. dostalo uznání až v Izraeli 20. stol.

Miloš Mendel