Izraelité (JKI-J)

Izraelité V čes. úzu konvenční označení starověkých obyvatel Palestiny (Erec Jisra’el), na rozdíl od Izraelců, tj. obyvatel souč. státu Izrael (Medinat Jisra’el). V užším smyslu mohou I. zahrnovat pouze laické příslušníky lidu Izraele (laik), vedle kněží a levitů. Od 19. stol. se někteří Židé sami označují jako I., aby se vyhnuli pejorativnímu nádechu slova Žid v určitých kontextech.

Dalibor Papoušek