Jan Sarkander (JKI-K)

Jan Sarkander (1576-1620) Moravský světec. Kat. kněz (1609), který působil na Moravě (naposledy v Holešově). Vystupoval proti protestantismu a 1619 byl obviněn ze zrady, neboť za zády moravských stavů vyjednával s králem Ferdinandem II. a polským králem. Dne 5. 2. 1620 údajně zachránil Holešov tím, že uspořádal průvod s eucharistií a odvrátil útok polských kozáků-lisovčíků. Znovu podněcoval spory s čes. bratry a za to byl vyslýchán na mučidlech v Olomouci, kde 17. 3. 1620 zemřel. Prvé pokusy o beatifikaci (1715-1758) nebyly úspěšné; blahořečen byl až papežem Piem IX. (1858), svatořečen papežem Janem Pavlem II. (1995). Kanonizace vyvolala prudkou odezvu protest. teologů.

Pavel Spunar