Jidáš Iškariotský (JKI-K)

Jidáš Iškariotský (Juda) Jeden z Ježíšových Dvanácti (apoštol), který svého učitele zradil, tj. ukázal chrámové stráži místo, kde jej bylo možno bez rozruchu zatknout (Mk 14, 43nn). Svého činu hned litoval a ukončil život sebevraždou, o jejímž způsobu se dochovaly dvě verze (Mt 27; Sk 1). Podle evangelií byla motivem jeho zrady zištnost, nepřímé údaje však napovídají, že ve skutečnosti byl asi zklamán Ježíšovým jednáním, které neodpovídalo jeho představám o mocenském mesiáši.

Pavel Pokorný