Katolická akce (JKI-K)

Katolická akce Náboženská a soc.-polit. aktivita laiků organizovaná římkat. klérem a reagující paralelně s klerikálními polit. stranami na soc. a kulturní změny v 19. a 1. pol. 20. stol. Bezprostřední podnět k organizování K.a. dal encyklikou Ubi arcano (1922) papež Pius XI. (1922-1939).

Dalibor Papoušek