klerikální politické strany (JKI-K)

klerikální politické strany Polit. směry a hnutí vycházející z kř. světového názoru a ze soc. učení církve. Kř. politické strany, zvané běžně klerikální, jsou zpravidla orientovány na římkat. církev, avšak netvoří její součást. Jejich rozvoj nastal zejména po vydání encykliky Rerum novarum (1891) papežem Lvem XIII. Později jejich budování významně podpořila polit. aktivizace laiků v rámci Katolické akce vyhlášené papežem Piem IX. v encyklice Ubi arcano (1922). Převážně se jedná o konzervativní strany s výrazným soc. programem (např. CDU-CSU v Německu, KDU-ČSL v ČR).

Dalibor Papoušek