Kol nidrej (JKI-J)

Kol nidrej (aram. všechny sliby) Úvodní slova aram. formule pronášené v synagoze v předvečer svátku Jom kipur. Slouží ke zrušení slibů, povinností, přísah a závazků, které by neuváženě učinil a vzal na sebe jednotlivec vůči Bohu, nikoliv vůči člověku. Tento text doposud používají Sefardové, zatímco Aškenázové znění upravili směrem k budoucnosti, tzn. od tohoto Jom kipuru až do příštího. K.n. se pronáší třikrát za sebou a stále hlasitěji z podia synagogy (bima), kam jsou vyneseny nejméně dva svitky Tóry. Ti, kdo ji vyňali ze svatostánku, se připojí na podiu k rabínovi a utvoří tak práv. způsobilý rabínský soudní dvůr (bejt din). Protože během svátků nesmí zasedat soud, koná se K.n. ještě před západem slunce. V aškenázských synagogách je K.n. pronášen působivou melodií, která se stala i předmětem hudebních úprav nežid. skladatelů. Nejznámější je úprava pro violoncello a orchestr (Adagio, op. 47) od něm. skladatele Maxe Brucha (1838-1920), kterou u něho objednala liverpoolská žid. obec.

Bedřich Nosek