Kook, Avraham Jicchak ha-Kohen (JKI-J)

Kook, Avraham Jicchak ha-Kohen (1864-1935) Rabín a náb. myslitel, od 1921 první aškenázský vrchní rabín Palestiny. Kromě tradičního vzdělání se věnoval i studiu bibl. textů, hebrejštiny, žid. a obecné filosofie a mystiky. Identifikoval se se sionistickým hnutím a 1904 odešel do tehdejší Palestiny. K. rozvinul své vlastní názory na úlohu sionismu v žid. dějinách. Návrat do Erec Jisra’el považoval za začátek boží spásy (atchalta di-ge’ula) a Balfourova deklarace 1917 pro něho znamenala počínající nové období v dějinách spásy Židů. Tehdejšímu sionistickému hnutí vytýkal přílišnou polit. orientaci a nedostatek spirituálního rozměru. Zformuloval též nový program integrované žid. výchovy, na jehož základě vznikla v Jeruzalémě unikátní ješiva zv. Merkaz ha-rav.

Bedřich Nosek