Lukáš evangelista (JKI-K)

Lukáš evangelista (z řec. Lúkanos) Podle tradice z 2. stol. autor v pořadí třetího nz. evangelia a knihy Skutky apoštolské. Bývá ztotožňován s Pavlovým společníkem a pomocníkem (Ko 4, 14; Fm 24; 2Tm 4, 11), který byl lékařem. Klement Alexandrijský jej pokládal i za autora epištoly Židům. O jeho původu i o jeho smrti kolovaly četné legendy. Spolehlivé informace o autorovi Lukášova evangelia a Skutků apoštolských lze však vyvodit jen z údajů obsažených v těchto spisech. Šlo o osobnost se značným vzděláním (dobrá úroveň řečtiny), žijící mimo Palestinu (neznal její zeměpis) a obeznámenou dobře s životem žid. diaspory.

Pavel Pokorný