Skutky apoštolské (JKI-K)

Skutky apoštolské Kniha Nového zákona řazená za evangelia. Pojednává o počátcích církve, o díle apoštola Petra, některých jáhnů (diakonů) a apoštola Pavla z Tarsu. Je druhým dílem spisu, jehož první část tvoří evangelium Lukášovo. Žánrem se blíží helénistické historiografii, obsahuje mnoho přímých řečí charakterizujících v autorově pojetí jednající osoby a strhujícím líčením bouře na moři při Pavlově cestě do Říma se řadí mezi literárně význ. díla řec. helénistické literatury. Název, doložený od 2. stol., byl zřejmě zvolen proto, aby tato kniha se zřetelnou teologicky i historicky syntetizující tendencí nahradila v církvi ostatní texty tohoto druhu, v nichž začaly převládat legendární rysy. Bezův rukopis (5. stol.) podává text S.a. v mírně odlišné verzi.

Pavel Pokorný