Mozarabové (JKI-I)

Mozarabové (špan. mozarabos) Zkomolenina arab. slova musta‘rib (arabizovaný), křesťané žijící pod arab. vládou v Andalusii. Přijali arab. a islám. způsob života, ale podrželi si kř. vyznání. V 10. stol. byla pro jejich potřeby přeložena do arabštiny evangelia. M. měli vlastní správu, nesměli však vykonávat některá zaměstnání. S růstem náb. problémů, zejm. po obsazení muslim. reyes de tayfas (reconquista) hnutím Almorávidů 1086, odcházeli do kř. států (León, Navarra, Kastilie), kde si po staletí udrželi tzv. mozarabský práv. ritus. Dnes špan. mozarabe znamená styl jejich řemesel (výroba louten a kytar, šavlí, kovotepecké zboží) a dekorativního umění (kovové šperky). Stopy tohoto uměleckého výrazu jsou patrné dodnes (toledská ocel, andaluská keramika apod.)

Miloš Mendel