Nachman z Braslavy (JKI-J)

Nachman z Braslavy (vl. jm. Nachman ben Simcha, 1772-1811) Představitel východoevrop. chasidismu, pravnuk Ba’al Šem Tova. Žil na Ukrajině (Braslav, Uman) a podnikl cestu do Palestiny. Byl hlubokou mystickou osobností se silným mesianistickými rysy. Zdůrazňoval nutnost hluboké víry, každodenní kontemplace a hovoru s Bohem o samotě, význam radosti (simcha) jako jedinečného stavu lidské duše a potřebu každodenní obnovy člověka, který tím překonává vzpomínky na minulá utrpení a může se plně soustředit na službu Bohu. Proslulé jsou jeho pohádky, v nichž přibližuje čtenáři hl. myšlenky kabaly a svá mesianistická přesvědčení a očekávání. Jeho stoupenci dodnes působí v Izraeli i jinde. Na rozdíl od jiných chasidských směrů nevytvořili však pevnější posloupnost svých duch. vůdců a N. zůstává jejich hl. autoritou.

Vladimír Sadek