Jakub (JKI-K)

Jakub, syn Zebedeův (mozaika z Arcibiskupské kaple v Ravenně, konec 5. stol.)

Jakub Jméno postav Nového zákona 1. J. Spravedlivý – bratr či blízký příbuzný Ježíšův (Mt 13, 55; Ga 1, 19), svědek velikonoční víry (vzkříšení; 1K 15, 7) a vůdčí postava jeruzalémské kř. obce (Sk 12, 37; 21, 18); význ. představitel křesťanů pocházejících z židovství. Zemřel mučednickou smrtí v 60. letech 1. stol. 2. J. syn Zebedeův, bratr Jana (1.), Ježíšův žák, jeden z Dvanácti (apoštol; Mk 1, 19n; 3, 19), uváděný několikrát jako jeden ze tří učedníků (spolu s Petrem a Janem), kteří byli Ježíšovi nejblíže (Mk 5, 37; 9, 1; 14, 33). Podle středověké legendy se stal misionářem Španělska (misie) a zemřel jako první z Dvanácti mučednickou smrtí za vlády Héróda Agrippy I. (Sk 12, 2). 3. J. Alfeův, též J. Menší – jeden z Dvanácti.

Pavel Pokorný