Rút (JKI-J)

Rút (z hebr. ru’et – společnice) Jméno hrdinky stejnojmenné bibl. knihy řazené ke Spisům. Ač pocházela z Moábu, sňatkem s bohatým vlastníkem půdy Boázem se dostala do rodokmenu Davida (byla jeho pramatkou). V knize R., která má ráz poutavého lidového čtení, je připomenuta oddaná důvěra dvou žen, Noemi a její snachy R., v boží pomoc. Kniha, kladená do poexilní doby (asi 3.-4. stol. př.n.l.), se staví proti úzkoprsému vylučování cizinců z hledání Izraele a klade důraz na universálnost víry a přesvědčení, že i pohané mohou najít cestu k Bohu. Kniha náleží k Pěti svátečním svitkům (megila) a čte se o svátku Šavu´ot.

Pavel Spunar