Radoněžský, Sergij (JKI-K)

Radoněžský, Sergij (1314-1392) Rus. mnich, zakl. kláštera sv. Trojice (Sergijův Posad; Trojickosergijevská lávra) a několika dalších; zasloužil se o reformu rus. klášterního života v duchu přísného cenobitismu (cenobité). Přispěl ke stabilizaci polit. poměrů a ke změně postoje vůči mongolské nadvládě nad rus. knížectvími. Je spojován s pronikáním myšlenek hésychasmu do rus. prostředí. Jeho žáci (Kyrill Bělozerský, Stefan Permský, Pavel Obnorský ad.) pokračovali v zakládání klášterů, jež se staly centry hospodářského, círk. a kulturního života na Rusi.

Pavel Boček