cenobité (JKI-K)

cenobité (z řec. koinos bios – společný život; lat. coenobium – společný [dům ohrazený zdí], klášter) Mniši vých. křesťanství, kteří žili podle určitých pravidel ve společných komunitách (cenobiích) s voleným představeným. Za zakl. cenobitského mnišství se považuje egypt. eremita Pachomios Starší (287-347), který 320 soustředil prvé c. v Tabennísi v údolí Nilu, v ohrazeném domě s četnými celami, a stal se jeho prvním opatem. Pachomios spojil do jednoho svazku 9 mužských a 2 ženské kláštery a mnišskému společenství stanovil pevná pravidla pro modlitbu, denní práci i hospodářskou nezávislost.

Helena Pavlincová