Ratzinger, Joseph (JKI-K)

Ratzinger, Joseph (1927) Něm. kat. teolog, kardinál. Studoval teologii v Mnichově, vysvěcen 1951, profesorem dogmatiky na univerzitách v Münsteru, Tübingenu, Řezně. Účastník druhého vatikánského koncilu jako poradce (peritus) něm. episkopátu, stoupenec konciliární teologie, fil. ovlivněný personalismem. 1965 zal. spolu s K. Rahnerem a Y. Congarem mezinár. teol. revui Concilium, později však získal pověst tradicionalisty. Od listopadu 1981 prefekt Kongregace pro nauku víry a předseda Papežské bibl. komise. V letech 2005-2013 papež Benedikt XVI., rezignoval. Hl. díla: Einführung in das Christentum, 1968; Christlicher Glaube und Europa, 1981; Diener eurer Freude. Meditationen über die priesterliche Spiritualität, 1988. Čes.: Úvod do křesťanství, 1991; Naděje pro Evropu, 1993; Církev jako společenství, 1994.

Břetislav Horyna