Sofonjáš (JKI-J)

Sofonjáš (hebr. Cefanja – ukryl Jahve) Judský prorok a s ním spojený stejnojmenný spis řazený k bibl. souboru dvanácti Malých proroků (bible). S. působil pravděpodobně kol. 630 př.n.l. za vlády krále Jóšijáše. Byl současníkem Nahuma a prvního období vystoupení Jeremjáše. Jeho proroctví soustředěné na blízký boží soud zřejmě působilo na utváření kultické reformy, kterou Jóšijáš později provedl.

Dalibor Papoušek