Tóra (JKI-I)

Tóra (arab. taurát) Termín používaný v koránu pro pět knih Mojžíšových, v širším smyslu pak pro celou hebr. bibli. Je chápána jako autentické zjevené slovo boží skrze sz. proroky (2: 130, 78: 135). Muhammad vyzývá své stoupence, aby ve zvěstování t. uvěřili. Zároveň však obviňuje Židy z falzifikace zvěsti (bible, jinověrci). Ačkoli byl Muhammad sz. látkou ovlivněn víc než křesťanstvím, podle tradic z pozdního medínského období prý neviděl rád, když byla T. čtena nebo zmiňována v jeho přítomnosti. Muhammad údajně pravil: „Kdyby byl Mojžíš mezi živými a poznal mé prorocké poslání, následoval by mne.“

Viz též: Tóra (JKI-J), bible (JKI-J)

Miloš Mendel