Terezie z Ávily (JKI-K)

Terezie z Ávily (1515-1582) Špan. mystička, spisovatelka, reformátorka a organizátorka řádu bosých karmelitek. Po vstupu do kláštera v Ávile (1533) vedla vlažný náb. život, který nezměnila ani její choroba. Obrat nastal kol. 1555 vlivem zpovědníka. V klášteře se cílevědomě umrtvovala a tento způsob života chtěla prosadit v řádových domech s přísnou řeholí. To se jí zdařilo a 1563 založila v Ávile klášter San José, první klášter bosých karmelitek. Zde také napsala svou prvou knihu Cesta k dokonalosti. Další léta naplnila prací při zakládání klášterů, kdy jí byl nápomocen Jan z Kříže (1542-1591). Organizační starosti ji neodváděly od spirituálního života, který dosáhl vrcholu v tzv. duch. manželství duše s Bohem (1572; mystika). V té době napsala na přání svých zpovědníků ještě další knihy, např. Základy, Život, Výkřiky, Vnitřní hrad. Kanonizována 1622, od 1814 patronka Španělska. Její lit. význam spočívá v schopnosti vyjádřit stav mezi rozumovou meditací a extází, mezi „klidem“ a „spojením“. 1970 ji papež Pavel VI. oficiálně uznal za učitelku církve.

Viz též: karmelitáni

Pavel Spunar