Zamzam (JKI-I)

Zamzam Posvátný pramen vyvěrající poblíž Ka‘by v Mekce a uctívaný předislám. Araby. Z. stejně jako Ka‘ba se stal součástí nového monoteistického učení. Podle dogmatu anděl Gabriel přivedl k Z. Hagar, egypt. otrokyni a družku Ibráhímovu, když byla zapuzena a bloudila pouští se synem Ismá‘ílem. Ibráhím a Ismá‘íl právě poblíž Z. vybudovali Ka‘bu. Později byl Z. zasypán a obnoven možná Muhammadovým dědem Abd al-Muttalibem. Nad Z. je stavba s kopulí, slouží k rituální očistě před modlitbou. Muslimové věří v léčivé účinky vody v Z., její pití je součástí rituálu umry. Poutníci ve vodě Z. namáčejí šat, v němž chtějí být pochováni. Voda ze Z. je v Mekce na prodej.

Miloš Mendel