umra (JKI-I)

umra „Menší“ pouť do Mekky, kterou muslim může uskutečnit kdykoli. Její rituál se celý odehrává v areálu Velké mešity a netrvá déle než 90 minut. Skládá se ze sedmerého obcházení Ka‘by (tawáf), následují dvě formální jednotky (rak‘a) modlitby čelem do prostoru zvaného multazam mezi Černým kamenem a dveřmi do Ka‘by, pití vody z posvátné studny Zamzam a chůze či poklus mezi kopci Safá a Marwa (sa‘j) za recitace předepsaných formulí, např. takbíru nebo talbije. Předepsaným oděvem pro u. je ihrám. U. končí po sedmém překonání vzdálenosti mezi pahorky odstřižením proužku vlasů nebo oholením hlavy. U. běžně uskutečňují muslim. návštěvníci Saúdské Arábie, některé delegace islám. států nebo sekulární politici, kteří chtějí mediálně demonstrovat svou zbožnost.

Miloš Mendel