abbé (JKI-K)

abbé (z aram. abba – otec) Franc. název pro opata. Později název pro světské duchovní a někdy i pro kleriky, kteří žili v šlechtických domech jako vychovatelé. Význam se rozšířil po konkordátu 1516, který zplnomocnil Františka I. jmenovat světské duch. opaty (abbés commendataires).

Pavel Spunar