aguna (JKI-J)

aguna (hebr. svázaná, spoutaná žena) Vdaná žena odloučená od svého manžela, která se však nemůže znovu provdat, buď proto, že od něho nemůže získat povolení k rozvodu, nebo není známo, zda její manžel ještě žije. Termínem a. je také označována vdova, na niž se vztahuje povinnost levirátního sňatku, avšak její švagr odmítá obřad chalica, nebo není známo, zda je ještě naživu. Problém a. představuje v rabín. diskusích jedno z nejsložitějších témat, a proto o něm halacha pojednává do velkých detailů.

Bedřich Nosek