rozvod (JKI-J)

rozvod (hebr. gerušin) Práv. akt odloučení manželů uskutečněný prostřednictvím rozvodového listu (hebr. get – pův. listina, později specificky rozvodový list). Možnost, formality a předpoklady r. jsou zmíněny již v Dt 24, 3. Rozvodový list se tam nazývá sefer kritut (dokument o rozluce). Rabín. ustanovení o r. jsou obsahem talmudického traktátu Gitin. R. nabývá platnosti teprve po předání rozvodového listu (getu), který musí být napsán před svědky a mít předepsanou formu. Důvody r. pro muže jsou omezené (podezření z nevěry, odmítání manželského soužití a následování manžela do místa bydliště, nedodržování micvot při vedení domácnosti); při r. se vyžaduje souhlas ženy. K ochraně ženy byla postupně vytvořena různá ustanovení, v případě r. musí být ženě vyplaceno to, co jí přísluší podle ktuby. Na základě zprostředkování rabín. soudu (bejt din) se může za určitých podmínek dát rozvést i žena.

Viz též: rozvod (JKI-K), rozvod (JKI-I)

Bedřich Nosek