al-Basrí, Hasan (JKI-I)

al-Basrí, Hasan (642-728) Myslitel, spoluzakl. intelektuálního súfismu (mystika), nar. v Medíně. Usadil se v Basře, kde se brzy stal známým pro svá nekonvenční vystoupení a přemítání o základech víry a podstatě vztahu člověka k Bohu. Za vlády Umajjovců, kdy se súfijské intelektuální klima teprve rodilo, vytvořil školu, jež řešila věroučná, práv. i čistě mystická témata. B. patří mezi tradenty sunnitských hadísů (tradice prorocká); zmiňuje ho mnoho isnádů, protože ještě znal Muhammadovy vrstevníky a stoupence, zejm. z řad medínských ansár. Odvolávají se na něho súfijské fiktivní iniciační řetězce tradentů (silsila). Podle některých islám. historiků zahájila mu‘tazila svou programovou izolaci právě tím, že se distancovala od jeho školy. B. spisy se nezachovaly, učení je známé z citací dobových děl a pozdějších výkladů.

Miloš Mendel