al-Kawákibí, Abd ar-Rahmán (JKI-I)

al-Kawákibí, Abd ar-Rahmán (1849-1903) Syrský představitel islám. reformismu, vycházející z učení al-Afgháního, Abduha a Ridá. Učení salafíje překonal svým pojetím islámu v moderním státě. Východiskem K. teorie je poukaz na uzavřenost a sterilitu šarí‘y v konfrontaci s evrop. státopráv. systémy. Po zákazu idžtihádu se islám zatížil nepřípustnými novotami, zejm. mystikou. K. rozvinul al-Afgháního a Abduha v tom, že úpadek chalífátu nastal už s nástupem umajjovské moci, která dezinterpretovala podstatu božího zvěstování. Za vrchol úpadku označil Osmanskou říši. Spravedlivý model pův. obce věřících však dnes nelze aplikovat cestou návratu k autentické šarí‘e. Reforma šarí‘y je možná jen cestou idžtihádu a má stát na tezi o „duchovním arab. chalífátu“, který postaví Araby opět do středu morální obrody lidstva, oddělí-li se světská a duch. moc. K. byl první muslim, který interpretoval islám. kategorii umma ve smyslu sekulárního nár. státu, v němž islám tvoří pouze duch. pilíř nár. sebeidentifikace.

Miloš Mendel