mahdíja (JKI-I)

mahdíja Název soc.-náb. hnutí v Súdánu (1881-1898), odvozeno od Muhammada Ahmada Ibn Abdulláha (1844-1885), ideového vůdce hnutí, který přijal titul mahdí. Muhammad Ahmad studoval mahdistické lidové tradice a niterné prožitky ho přesvědčily, že on je očekávaný mahdí. Se svými stoupenci uskutečnil hidžru, 1882-1885 dobyl a sjednotil celý Súdán a zahájil džihád proti egypt. a britské přítomnosti. Po jeho smrti 1885 se do čela mahdistického státu postavil Abdulláh at-Tá‘iší; v září 1898 byl poražen Brity. Cílem súdánské m. byl návrat k hodnotám raného islámu jakožto ideálního antipólu sekulární bezvěrecké moci anglo-egypt. kondominia. Zákl. idejí m. byla víra v přímou zvěst, jíž byl obdařen Muhammad Ahmad – Mahdí. Jako reformátor sunnitského dogmatu (kazatel, sunna) pozměnil různé články víry. Vyznání víry rozšířil o přihlášení se ke svému poslání, zakázal pouť do Mekky jako projev polyteismu a zdůraznil povinnost džihádu ve všech podobách. Na roveň koránu postavil soubor vlastních modliteb a ponaučení. Kromě zákazu sunnitské právní vědy a mystických bratrstev platil zákaz mnoha požitků (alkohol, tabák, materiální blahobyt, slavnosti, světská hudba); naopak nařídil nosit skrovný, zaplátovaný oděv. M. i po své porážce zůstala silnou ideovou inspirací v integračním procesu a antikolonialistickém odporu Súdánců.

Miloš Mendel