as-Sadr, Músá (JKI-I)

as-Sadr, Músá (1928-1978) Libanonský ší‘itský duchovní, politik a aktivista. Narodil se v Kommu; po dokončení studia klasických islám. vědných disciplin absolvoval studium práva a ekonomie v Teheránu. 1953 odešel do Nadžafu, aby pokračoval ve studiu ší‘itské právní vědy. Od 1957 se usadil v Libanonu a začal pracovat na polit. reorganizaci a aktivizaci tamní ší‘itské komunity. Dostal se do čela libanonské ší‘itské hierarchie, 1969 byl zvolen do čela Nejvyšší š‘itské rady. 1974 založil radikální Harakat al-mahrúmín (Hnutí vyděděných) a po vypuknutí občanské války (1975) spoluvytvářel vojenské křídlo polit. hnutí Afwádž al-mukáwama al-lubnáníja (Oddíly libanonského odporu) známého pod akronymem Amal (Naděje). 1978 během své návštěvy Libye zmizel, proto byl svými přívrženci přirovnáván ke skrytému imámovi (ghajba, isná ašaríja). Prosazoval dynamické, aktivistické chápání islámu, jež by mělo toto náb. učinit ideovým nástrojem sociální mobilizace, etické nápravy a umírněného návratu k ideovým zdrojům ší‘y. Na S. odkaz navazuje pietisticky orietovaná odnož Amalu s centrem v Súru, která poskytuje vzdělání a soc. síť dětem ší’it. mučedníků (mudžáhid) padlých za občanské války 1975-1991 a v bojích s Izraelem.

Attila Kovács