báb (JKI-I)

báb (arab. a per. brána) Klíčový věroučný pojem ší‘y, titul osoby, jejíž stoupenci věří, že má zvěstovatelské nadání. Vztahuje se k hadísu, v němž Prorok označuje sebe za město poznání a Alího Ibn Abí Táliba za jeho vstupní bránu. Bábové jako „brány“ do prostoru, kde dočasně sídlí skrytý imám, se prohlašovali za zvěstovatele nového božího plánu, což v sunnitském islámu nemá obdoby.

Viz též: bábismus, proroci arabští

Miloš Mendel