bábismus (JKI-I)

bábismus Hnutí v Íránu v 1. pol. 19. stol. odvozené od ší‘y. Navazovalo na její první odnož, šajchismus. Část íránských polit. kruhů usilovala o reformy podobné Egyptu za Muhammada Alího nebo vývoji v Osmanské říši, zároveň však vyvolávala mesianistická očekávání návratu skrytého imáma (ghajba). V tomto klimatu vystoupil 1844 obchodník Mírzá Alí Muhammad ze Šírázu (1819-1850) a prohlásil se Bábem, zprostředkovatelem imámova poselství. Později se prohlásil za zvěstovatele nového zjevení. On i jeho stoupenci podrobili kritice nejen ší‘itské duchovenstvo, ale řadu principů šarí‘y a rituálu. Báb své vystoupení považoval za počátek nového prorockého cyklu po Muhammadovi a hodlal radikálně zasáhnout do způsobu duch., společ. a hospodářského života. Své pojetí proměn shrnul v knize al-Baján (Objasnění), která formálně napodobuje korán. Jeho pokus o revizi islámu byl považován za nežádoucí a nebezpečnou herezi. Kádžárovci hnutí krvavě potlačili a Alí Mírzá 1850 byl v Tabrízu popraven. Přesto se b. rozrůstal a nabýval na intenzitě, než přerostl do dalšího duch. proudu – bahá‘ismu.

Miloš Mendel