chlystové (JKI-K)

chlystové (zřejmě z rus. kristi – kristové; též lidé boží, kristověrci) Rus. mystická sekta, která patří ke skupině duch. křesťanů. Zformovala se 1645, ale její kořeny sahají až ke gnostickým a bogomilským představám; zakl. sekty je Danilo Filipovič (z. 1700), který se prohlásil za Sabaotha a dal lidem Dvanáct přikázání (patří k nim mj. přísná askeze či zákaz založit rodinu). Jeho „synem“ a novým vtěleným „kristem“ se stal Timofej Suslov, který zřizoval chlystovské obce zv. koráby na venkově i v Moskvě. Věrouka učení je postavena na dualismu duše (díla božího) a těla (díla ďáblova) a na dogmatu o převtělování. Bůh se může vtělit do člověka, jehož vůle se pak stává vůlí boží. Duše dokonalých lidí se po smrti člověka stávají anděly, duše hříšníků ďábly, ostatní se vtělují do těl zvířecích nebo do dětí. Ch. věří v možnost bezprostředního styku s Duchem svatým. Scházejí se na bohoslužbách, během nichž se vyvolení uvádějí do extáze, která se přelévá na celé shromáždění, a prorokují. Ch. připouštějí svobodný výklad bible, sami žijí podle zákonů tzv. knihy života, tradované ústně. V druhé pol. 18. stol. se od ch. oddělila skupina tzv. skopců. V současnosti se hlásí k ch. jen ojedinělé skupiny.

Helena Pavlincová