duchovní křesťané (JKI-K)

duchovní křesťané Skupina sekt, které vznikly v rus. pravoslaví, ale postupně ustoupily od kř. dogmat i kultu. Jejich učení je zal. na duch. výkladu Písma: Bůh je duch, který je na počátku všeho existujícího a vším proniká, i duší člověka, a neustále v ní přebývá. S Bohem se d.k. spojují pomocí náb. extáze, věří ve vtělování a převtělování Ducha sv. do žijících lidí, vytvářejí si své „kristy“, proroky, živé bohy. Patří k nim chlystové, duchoborci, skopci a molokáni.

Helena Pavlincová