díván (JKI-I)

díván (per. pův. obsáhlá kniha, kniha účetních záznamů, příp. sbírka básní) Po vzniku chalífátu název vládního úřadu shromažďujícího záznamy o státních financích a hospodářství, později synonymum úřadu vlády a ministerstev. První d. vznikl, když chalífa Umar Ibn al-Chattáb (634-644) pořídil soupis příslušníků pův. Muhammadovy obce věřících, kteří měli být zvýhodňováni jako spoluzakl. nové říše. Muži, ženy i děti byli v d. rozděleni: Nejvyšší finanční požitky patřily muhádžirům (podle věku a pohlaví), v druhé kategorii byla většina medínských ansár, ještě níže stáli pozdější konvertité z řad Kurajšovců a beduinských kmenů. Zvlášť zvýhodněni byli přímí účastníci bitev s Mekkánci, zejm. hrdinové od Badru, Uhudu a Hunajnu. Zprvu dostávali přesně stanovený podíl na kořisti z dobytých měst, později byli vypláceni ze státní pokladny. D. se ve zkomolené podobě dostal do řady evrop. jazyků jako označení pro celní úřad (ital. dogana, franc. douane) nebo přes turečtinu jako název pro široké křeslo (divan), na němž při slyšeních nebo jednáních vlády sedávali osmanští vezírové. S rozvojem poezie, psané zprvu arabsky, později persky, turecky a urdsky, se d. stal opět názvem pro sbírky básní.

Miloš Mendel