děkan (JKI-K)

děkan (z řec. deka – deset; původně předák deseti mnichů) Titul různorodé řady méně význ. círk. hodnostářů. V římkat. církvi dříve např. představitel určitého okrsku diecéze (děkanátu) nebo kolegiátního společenství – např. katedrálního kostela (katedrála) nebo kapituly; zde se zabývá vnitřní správou bez soudní pravomoci. Názvu d. je užíváno také jako čestného titulu pro předsedající různých kategorií prelátů při řím. kurii.

Pavel Spunar