halál (JKI-I)

halál (arab. povolený, vyňatý ze zákazů) To, co je zákonné, v souladu s normami šarí‘y. Termín se vztahuje zejm. na stravu se zvl. zřetelem k masu rituálně zabitých zvířat a pravidlům jeho požívání; v tomto smyslu opak termínu harám, v jehož rámci šarí‘a stanovuje pravidla zákazu požívání určitých typů masa a stravy obecně. Právní věda však pamatuje na případy, kdy „halál“ maso a strava není k dispozici (např. na cestách); pak je povoleno jíst v omezené míře stravu rituálně neupravenou. Podrobně jsou rozpracovány podmínky, za nichž muslim může pozřít maso u Židů, křesťanů a mušriků (polyteismus). Např. během obou svět. válek islámští ulamá vydali fatwy, jimiž pragmaticky umožňovali vojákům islám. vyznání požívat pokrmy, spadající jinak do kategorie harám. Striktní zákaz formálně platí pro požívání alkoholu a narkotik, i když je porušován. Ve většině islám. zemí patří do h. např. požívání kávy, ačkoli některé mazhaby nebo reformistické výklady ji zakazovaly.

Viz též: kašer (JKI-J)

Miloš Mendel