alkohol (JKI-I)

Pijáci vína (ilustrace z egyptského rukopisu makámy al-Harírího, 1334)

alkohol (arab. al-kuhúl – pův. zkvašený nápoj) Požívání a. šarí'a přísně zakazuje. Pův. byl důležitou komoditou při cestách arab. karavan do Sýrie a Palestiny, zejm. hroznový, resp. datlový destilát (chamr) nebo různé typy levantského vína (nabíz) od řec. či arménských obchodníků, mnichů v raně kř. klášterech nebo od diasporních Židů. Ani po Muhammadově vystoupení raná obec věřících a. neodsuzovala (korán, súra Včely 16: 69). Později však a. zřejmě narušoval požadovanou jednotu obce věřících, bojovou kázeň mudžáhidů i důstojnost při provozování kultu. Medínské verše koránu věnované a. už mají ráz direktiv, vysvětlujících nevhodnost jeho požívání (2: 216, 4: 46, a zejm. 5: 92). Existuje i řada hadísů podobného obsahu. Zachování mravnosti a bojeschopnosti muslim. ummy bylo důvodem, proč i chalífa Umar (634-644) a v pozdějších staletích celá plejáda ulamá zákaz pití a. začlenili do práv. systému s použitím hadísů i vlastních práv. interpretací (právní věda). V dějinách islámu však byl zákaz a. uplatňován většinou volně. Mnohé hist. prameny (zejm. cestopisy a soudní spisy) i arab. literatura (pijácká a mystická poezie, příběhy Tisíce a jedné noci) i folklorní látky jsou důkazem toho, že a. byl součástí jídelníčku a mužské zábavy; prodej a. nepřinášel vážný trestní postih. Pouze v obdobích různých reformistických hnutí (Almorávidé, Almohádé, wahhábíja) byl přísný zákaz a. a s tím spjaté tresty (hudúd Alláh) součástí opatření nápravy a potírání novot (bid‘a). Dnes platí striktní prohibice pouze v několika islám. zemích (Saúdská Arábie, Libye, Kuvajt), jinde je a. úřady více nebo méně tolerován, i když v posledních 15-20 letech musely sekulární režimy přihlédnout k postojům některých radikálních skupin (fundamentalismus islámský) a a. stáhnout z veřejného prodeje. Tažení proti a. bývá součástí příležitostných účelových režimních kampaní. Na křesťany a Židy (jinověrci) se zákaz (až na hist. excesy) nevztahuje, pokud požívají a. v rámci svého náb. rituálu či v soukromí, aby neuráželi cítění muslimů, a pokud v opilosti nezesměšňují korán, Proroka a hlavu státu.

Miloš Mendel