in šá’alláh (JKI-I)

in šá’alláh (arab. bude-li Bůh chtít) Náb. formule převzatá z koránu (18: 23), kde se praví: „...a neříkej o ničem: já zítra učiním to a to, aniž připojíš: Bude-li chtít Bůh.“ Běžná součást konverzace mezi muslimy i jinověrci žijícími v islám. oblasti. Mluvčí jí vyjadřuje svou snahu splnit slib nebo předsevzetí, ale vyslovením i. si ponechává rezervu pro případ nezdaru. Demonstruje svou odevzdanost do vůle boží, svůj respekt k islám. principu predestinace. Ve formuli je i naděje, že Bůh jeho činu požehná.

Miloš Mendel