předsevzetí (JKI-I)

předsevzetí (arab. nija) Práv. termín, předpoklad k tomu, aby všechny rituální úkony byly věrohodné a platné (modlitba, pouť do Mekky, ihrám, recitace koránu). Muslim pronáší p. nahlas před svědky nebo potichu pro sebe, jinak se např. modlitba míjí účinkem. Spolu s rituální očistou tvoří p. součást přípravy před výkonem obřadu. Na tomto smyslu p. se shoduje právní věda i mystika.

Zdeněk Müller