křižmo (JKI-K)

křižmo (z řec. chrisma – olej) V kat. církvi směs olivového oleje a balzámu, ve vých. církvích obohacená ještě o další ingredience. V kat. církvi je k. svěceno biskupem na Zelený čtvrtek (Velikonoce). Užívá se při některých svátostech (křest, biřmování, kněžské svěcení) a při některých žehnáních (posvěcení kostela, oltáře, kalicha, zvonů; dříve také při intronizaci panovníka). Ve vých. církvích se pod názvem myron užívá k podobným účelům (myropomazání). Pomazání křižmem symbolizuje vylití Ducha svatého na člověka či svěcený předmět.

Dalibor Papoušek