kalich (JKI-K)

kalich Liturg. nádoba určená pro krev Kristovu pod způsobou vína. K. užil už Ježíš při poslední večeři a tato tradice je zachována dodnes ve mši sv. Nejstarší k. byly dřevěné nebo skleněné, dnes musí být alespoň ze stříbra a uvnitř pozlaceny. Každý k. v římkat. církvi musí být posvěcen biskupem. Husité, žádající demokratické přijímání „nejsvětější svátosti oltářní“ pod obojí způsobou (eucharistie), povýšili k. na svůj symbol. V návaznosti na husitskou tradici je k. jedním z hl. symbolů Církve československé husitské a bývá považován i za symbol čes. protestantismu. Původně se užíval jako náhrada za kat. znak kříže, dnes už tyto symboly nejsou v opozici.

Pavel Spunar