biřmování (JKI-K)

biřmování (lat. firmo – utvrzuji, posilňuji) V římkat. církvi svátost, která spolu se křtem a eucharistií tvoří souhrn svátostí uvedení do kř. života. B. uděluje biskup pokřtěnému ve „vhodnou dobu“, ve věku kř. dospělosti; vkládá na biřmovaného svou ruku, pomazává mu čelo svěceným olejem (křižmo) a modlitbou prosí o seslání Ducha sv., aby křesťan, jemuž se svátost uděluje, byl ve své víře posilněn, vyznával ji a podle ní i žil. B. má apoštolskou tradici (Sk 8, 14-17; Ef 19, 1-7); v průběhu věků se měnil způsob udílení b. i jeho teol. interpretace. V pravosl. církvi plní roli b. většinou myropomazání, v protest. církvích konfirmace.

Viz též: bar micva (JKI-J), bat micva (JKI-J)

Pavel Spunar